Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sông cạn nước buồn như người xa nước
Vạn dặm trường ngày tháng mãi lao lung
Đời bôn ba nhọc nhằn quanh cuộc sống
Mãi hắt hiu như sông nước cạn dòng .....

Hits: 3811 URL: http://lmstflorida.com/?978