Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vai sánh vai
Dạo trên bãi cát mềm
Em cất tiếng hát
Hòa vào điệu ru của biển
Ta ngây ngất
Nghe như lời hò hẹn
Sẽ cùng nhau
Đi nốt quảng đường đời ....

Hits: 2841 URL: http://lmstflorida.com/?993