Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Yêu nhau giây phút vội vàng
khi duyên chưa rẽ, ly tan chúng mình
hãy vui khi vẹn bóng hình
ngày mai ai biết chuyện tình đôi ta ....

Hits: 3157 URL: http://lmstflorida.com/?994