Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Yêu nhau trên Biển
bể khổ triền miên,
đừng vì cám dỗ
phút chóc cuồng điên.
nơi đây chứng kiến
bao cảnh muộn phiền
tình theo Biển cả
chẳng được bình yên ....

Hits: 3259 URL: http://lmstflorida.com/?995