Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cảm tác theo "Chuyện 2 Người Lính"
do MX Trần Văn Minh Melbourne-Australia
kể lại theo lời của một bô lão ở Ấp Tân Bắc, Hố Nai được chứng kiến hành động đơn độc, hào hùng cuối cùng của người sĩ quan trẻ tuổi Thiết Giáp Binh mưu lược ,dũng cảm, Trung Úy Lê Văn Cao, tốt nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lại năm 1972.

Hits: 3631 URL: http://lmstflorida.com/?1003