Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2009, Hành trình cuối đời của lmst "Mỗi Ngày 1 Bài Hát" đã đến bài thứ 1000. Bắt đầu hành trình từ năm 1950 đi lần qua được 59 năm, lmst xin chân thành cảm tạ sự khuyến khích và ủng hộ từ bốn phương và sự cộng tác văn nghệ "Thi Nhạc Giao Duyên" của 290 thi hữu gần xa.

Hits: 3644 URL: http://lmstflorida.com/?1027