Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mỗi ngày một bản nhạc thôi
Ngàn ngày ngàn khúc dệt lời yêu thương
Tám mươi chưa muốn về vườn
Vẫn ngồi nắn nót cung thương tặng đời .....

Hits: 2902 URL: http://lmstflorida.com/?1046