Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Núi Nhạn, Sông Đà mãi là thắng cảnh
Nguyễn Huệ trường xưa đưa lối Em về,
Bên này Anh dưới hiên vắng Bồ Đề
Đang dõi mắt theo gót hồng nhẹ bước ....

Hits: 3013 URL: http://lmstflorida.com/?1048