Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mắt biếc đậm tình màu luyến nhớ,
Huyền cầm êm ả mái lều tranh.
Xanh rờn liễu rủ bên song trúc,
Róc rách suối đào nước chảy quanh ....

Hits: 3081 URL: http://lmstflorida.com/?1068