Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đời ngắn ngủi biết bao
Còn gì khi nằm xuống
Vỏn vẹn một chữ "TÌNH"
Xin gởi lại ngàn sau ...

Hits: 3190 URL: http://lmstflorida.com/?1103