Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nét mặt phúc hậu có thừa
Đeo cặp kính trắng miệng thì cười tươi
Hai ảnh cũng chỉ một người
Đó là nhạc sĩ LOVE ME SOFT TENDER ....

Hits: 3665 URL: http://lmstflorida.com/?1104