Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hoa lá trên cành con bướm lay
Một bông hoa thắm bướm mê say
Giơ tay đuổi bướm em thầm nói
Hết nhụy hoa tàn bướm có hay! ....

Hits: 3870 URL: http://lmstflorida.com/?1141