Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ai đứng trong thuyền neo bến sông,
Hỏi hồn non nước có thiêng không?
Lao xao trên sóng chùm sao bạc,
Le lói ngoài khoang ánh lửa hồng.....

Hits: 3402 URL: http://lmstflorida.com/?1223