Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tạ ơn Trời Đất đã ban cho
Tỵ nạn, dung thân xứ tự do
Từ giã những ưu tư thống khổ
Quên đi bao khắc khoải âu lo .....

Hits: 3072 URL: http://lmstflorida.com/?1237