Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Tuổi hoa niên anh đến
Trao tôi giấc mộng đầu
Rồi tàu không đỗ bến
Anh biền biệt nơi đâu?....

Hits: 3488 URL: http://lmstflorida.com/?1271