Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vá lại dùm em nửa trái tim
Nửa rong rêu lặng lẽ im lìm
Từ ngày xa cách thân lưu xứ
Nhức nhối từng cơn mũi nhớ ghim ...

Hits: 3570 URL: http://lmstflorida.com/?128