Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Lạy em anh nhớ những lời
Thủy chung gắn bó một đời có nhau
Giặc về chia rẽ bóng câu
Làm cho hai đứa xa nhau một đời ....

Hits: 2821 URL: http://lmstflorida.com/?1528