Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bài thơ em viết chữ yêu
Quê hương em nhớ những chiều nắng mưa
Bây giờ người biết yêu chưa
Riêng em mới biết ...biết vừa nhớ thôi ,,,

Hits: 3767 URL: http://lmstflorida.com/?153