Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Mưa chiều kỷ niệm nhớ xa xưa
Mưa lối vào thôn khuất bóng dừa
Mưa ướt tóc mềm khi lỡ bước
Mưa làm em ngại áo quần thưa ....

Hits: 3576 URL: http://lmstflorida.com/?1554