Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chọn giỏ hồng tươi tặng vợ hiền,
Chúc mừng sinh nhật sáu ba niên.
Tình yêu son sắt chim oanh vũ,
Ý hướng thanh cao hoa thủy tiên ....

Hits: 3393 URL: http://lmstflorida.com/?1572