Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mừng năm mới đến tưng bừng
Lòng phơi phới đón mùa xuân....
....Cõi địa đàng hồng rực rỡ
Đời lãng mạn ngàn phím tơ.

Hits: 2276 URL: http://lmstflorida.com/?1587