Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Nhận về em giấc mơ đã trắng
Nửa đời còn lại trống mênh mông
Anh mang đi theo màu mộng thắm
Sao để lại chi dáng núi so^ng!

Hits: 2327 URL: http://lmstflorida.com/?1691