Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Sao chẳng khóc cho lòng vơi nhẹ?
Thác mưa tuôn và nắng sẽ hanh hao
Giữ chi mãi một trời hiu quạnh
Một mình em muôn vạn ngày sầu ...

Hits: 1966 URL: http://lmstflorida.com/?1724