Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Con đường nằm im bóng
Tìm đâu nét ngày xưa
Thời gian tan ước mộng
Còn vang vọng âm thừa.

Hits: 1935 URL: http://lmstflorida.com/?1736