Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Mẹ yêu dấu xin cho con lần nữa
Hôn lên người mồ hôi mặn tháng năm
Mẹ vương lên từng ngày tháng âm thầm
Khi Ba mất, vừa làm Ba làm Mẹ ...

Hits: 1134 URL: http://lmstflorida.com/?1777