Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cạo đầu, cầu đạo cạo đầu,
Thay đen đổi trắng quãng đời mai sau.
Từng chùm tóc xuống buông mau,
Cười lên ba tiếng, thoát vòng thảm sâu ...

Hits: 1937 URL: http://lmstflorida.com/?1786