Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tình mẹ yêu thương dòng sữa ngọt ngào
dạt dào thâm sâu cho không suy nghĩ
Tình mẹ cao quý dù con bạc đầu
trái tim tặng trao bến bờ vô biên ...

Hits: 3272 URL: http://lmstflorida.com/?451