Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

*Vĩnh biệt âm dương từ đây cách xa!
Lúc sinh ra người khóc tiếng chào đời
Nay để lại thành quả cả một thời
Cám ơn người, giọt nước mắt tri ơn!

Hits: 4536 URL: http://lmstflorida.com/?479