Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Xóa bóng tương lai dìm dĩ vãng
Chong đèn soi rọi mãi lương tâm ....
(Họa bài thơ "Trầm Ngâm" của Giản Chi 1986)

Hits: 3183 URL: http://lmstflorida.com/?909