Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Anh trao em chiếc nhẫn
Ôi, sao sáng kim cương
Lấp lánh duyên tơ hồng
Cho đời này bền lâu
Cho tình này ngàn sau ....

Hits: 3010 URL: http://lmstflorida.com/?972