Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em không hiểu, nhưng cúi đầu lặng im
Mà trong lòng thắc mắc mãi đi thôi
"Chiến Thắng" gì? Sao khổ quá đời tôi
Nhà, họ lấy phải đi vùng kinh tế! ...

Hits: 3829 URL: http://lmstflorida.com/?2