Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Một sớm mùa Thu sương khói mờ,
Thuyền ai thấp thoáng sáng tinh mơ.
Ngư Ông đứng đợi cần câu chúc,
Ghế đá ai đâu vắng bóng chờ. .....

Hits: 3243 URL: http://lmstflorida.com/?1086