Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Nhạc: Lmst
Thơ: Vương Hồng Ngọc
Hát: Thùy An
Hòa âm: Cao Ngọc Dung

Hits: 5222 URL: http://lmstflorida.com/?1107