Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tết đến gầm vang lời uất hận,
Xuân về thét dậy tiếng hờn căm.
Cầu mong cởi thoát bao oan ức
Chín suối vùi say một kiếp tăm. .....

Hits: 3246 URL: http://lmstflorida.com/?1290