Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Hương tâm thắp sáng nguyện cầu xin
Mẹ ở non ngàn có hiển linh
Phù hộ nghiêm từ tâm trí sáng
Nương theo gót Phật sống an bình .....

Hits: 3505 URL: http://lmstflorida.com/?1451