Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...)

Thương cây ta khóc, còn ai khóc ta?
Nâng ly cạn chén mắt lệ chan hòa
Gió lùa qua tóc sao lòng ta rối?
Thu đến sầu về... buồn bả đời hoa .....

Hits: 3513 URL: http://lmstflorida.com/?1461