Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ai cũng khen hình rất đẹp đôi
Bên người yêu dấu thuở xa xôi
Vênh nghiêng vành nón che đầu đội
Xích lại gần bên áp má ngồi ....

Hits: 3902 URL: http://lmstflorida.com/?1490