Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

... Trời sấm chớp vây trùm mù mịt
Mưa đổ ào vắng tịch canh thâu
Nằm nghe tiếng dế ru sầu
Nửa đêm thức trắng một bầu tương tư ....

Hits: 3506 URL: http://lmstflorida.com/?1512