Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đã tự bao giờ mình vấn vương, luyến nhớ
Mộng ước chung đôi xây hạnh phúc trăm năm
Mỗi mùa đi qua ôm vành trăng dang dở
Nghe thác hồn xoay niệm ray rứt, bàng hoàng

Hits: 3536 URL: http://lmstflorida.com/?155