Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

...Còn nhớ thu xưa đôi chúng mình
Duyên mơ ước hẹn mãi trung trinh
Chừ nơi phố hẹn mình em đứng
Thu đến người đâu hởi bóng tình ...

Hits: 3212 URL: http://lmstflorida.com/?1574