Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Mong ước người người mau tỉnh thức
Đua chen danh lợi phí thì giờ
Hãy nhớ đời này là cỏi tạm
Nên ta phải sống thật nên thơ.

Hits: 2197 URL: http://lmstflorida.com/?1591