Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

...Em là hoa vươn le^n từ sỏi đá,
Quen khô cằn, quen khắc nghiệt, chông gai,
Xin yêu anh bằng con tim bình dị
Của một thời tha thươ't, tóc mây bay ...

Hits: 2529 URL: http://lmstflorida.com/?1668