Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sáng nay lạnh, nhớ anh nhiều biết mấy
Trời cũng buồn ... thành phố cũng mưa bay
Anh ở đâu? Thương nhớ đến ngập đầy...
Mãi yêu người, lịm hồn thơ ngây ngất ...!

Hits: 1678 URL: http://lmstflorida.com/?1707