Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đợi bao năm về tìm qua chốn cũ
Anh còn đâu sau dâu biển phận người!
Ánh mắt trăm năm vẫn hoài ấp ủ
Lòng đất sâu, trong đáy mộ hồn tôi.

Hits: 687 URL: http://lmstflorida.com/?1806