Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi Yêu Thương"
và nấu một giờ với lữa "Mừng Vui"
Đem ra ăn với "Nụ Cười" trong chén "Bao Dung"
và dùng đôi đủa "May Mắn" gắp
"Một Năm Mới Hạnh Phúc và Đầy Yêu Thương"

Hits: 3578 URL: http://lmstflorida.com/?236