Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ôi! số kiếp cũng làm thân con gái
Sao cuộc đời rơi vào cảnh đau thương
Khi bước chân nàng đến giữa đoạn đường
Tự dứt bỏ gieo mình trên giòng suối


Hits: 5517 URL: http://lmstflorida.com/?353