Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc




Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em dịu dàng, mật ong còn kém ngọt,
Em đoan trang chẳng khác nữ tu hiền,...
Đời trôi mau, anh say giấc mơ tiên,
Mãi ngắm em, dệt vần thơ bất tận,...

Hits: 2766 URL: http://lmstflorida.com/?415