Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em mượn đồng tiền xin quẻ may
Bên quên, bên nhớ, giữa lòng tay
Thảy lên, rơi xuống, không còn nhớ
Chớp mắt đâu ngờ mắt biết ...cay

Hits: 3561 URL: http://lmstflorida.com/?430