Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Từ buổi ấy ta về theo trăng vỡ
Đêm hẹn thề hôn phối với cô đơn
Từ buổi ấy ta loài chim làm tổ
Trên đỉnh trời ngồi đợi những hoàng hôn ...

Hits: 3258 URL: http://lmstflorida.com/?562