Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tháng tư đến giọt mưa buồn nương gió
Tạt hiên nhà người lữ khách tha hương
Rơi triền miên xuống vũng nhớ bềnh bồng
Lệ hờn tủi tuôn thành dòng mưa lũ ...

Hits: 3973 URL: http://lmstflorida.com/?584